Polityka i Regulamin

Informacje na temat polityki i prywatności strony

Regulamin Usług Hostingowych

1.1. Usługa Hostingowa: Usługa świadczona przez mywebsitewebflow.pl polegająca na udostępnianiu przestrzeni serwerowej dla przechowywania danych, plików, aplikacji internetowych i innych zasobów.
1.2. Klient: Osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Usługi Hostingowej świadczonej przez mywebsitewebflow.pl.
2.1. mywebsitewebflow.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi Hostingowej z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.2. Klient ma prawo korzystać z przypisanej mu przestrzeni serwerowej w celach zgodnych z prawem oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3.1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.
3.2. Klient ponosi odpowiedzialność za treść umieszczanych przez niego danych, plików oraz aplikacji.
4.1. Opłaty za Usługę Hostingową są określane w cenniku dostępnym na stronie internetowej mywebsitewebflow.pl.
4.2. mywebsitewebflow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.
5.1. mywebsitewebflow.pl zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych Klienta.
5.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego konta oraz danych dostępowych.
6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Klienta i obowiązuje przez czas świadczenia Usługi Hostingowej.
6.2. mywebsitewebflow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.
6.3. W sprawach spornych właściwy jest sąd miejscowej jurysdykcji.

Polityka Plików Cookie

1.1. Niniejsza Polityka Plików Cookie („Polityka”) reguluje wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii na stronie internetowej www.mywebsitewebflow.pl („Strona”) przez mywebsitewebflow.pl.
2.1. Pliki cookie: To małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, zawierające informacje o korzystaniu z Strony.
2.3. Użytkownik: Osoba korzystająca z Strony.
3.1. mywebsitewebflow.pl używa plików cookie w celu poprawy jakości usług, dostosowania treści do preferencji Użytkowników oraz zbierania statystyk dotyczących korzystania ze Strony.
3.1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.
3.2. Klient ponosi odpowiedzialność za treść umieszczanych przez niego danych, plików oraz aplikacji.
4.1. Pliki sesyjne: Są to pliki tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia Strony przez Użytkownika.
5.1. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie za pomocą przeglądarki internetowej.
5.2. Ograniczenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność Strony, a niektóre elementy mogą być niedostępne.
6.1. mywebsitewebflow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki będzie dostępna na Stronie.
6.2. Użytkownik zobowiązany jest regularnie sprawdzać Politykę w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
7.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Plików Cookie prosimy o kontakt za pośrednictwem [[email protected]]

Polityka Prywatności

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów strony internetowej www.mywebsitewebflow.pl przez mywebsitewebflow.pl.
2.1. mywebsitewebflow.pl zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2.2. mywebsitewebflow.pl może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu realizacji umów, obsługi klienta, marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych oraz w innych celach określonych w Polityce.
3.1. mywebsitewebflow.pl może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane transakcyjne.
3.2. mywebsitewebflow.pl nie przetwarza danych wrażliwych ani danych dotyczących nieletnich bez zgody lub udziału rodziców lub opiekunów prawnych.
4.1. mywebsitewebflow.pl przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb, informowania o nowościach i promocjach, a także w celach statystycznych.
5.1. mywebsitewebflow.pl podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umów lub w przypadku uzyskania zgody Klienta.
7.1. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.1. mywebsitewebflow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki będzie dostępna na Stronie.
8.2. Klienci zobowiązani są regularnie sprawdzać Politykę w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
9.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem [email protected].

Media i Kontakt

Zapraszam do sprawdzenia oraz kontaktu na moich mediach.